Izgradnja Srpsko – Ruskog centra

Mask group - 2024-06-06T113401.495-min (1)

Predmet: II faza radova na izgradnji rusko-srpskog pravoslavnog hrama sa pratećim vjerskim objektom – kulturni centar

Ugovorni organ: Srpska Pravoslavna Crkvena opština u Banjaluci

Vrijednost ugovora: 4.897.506,30 KM sa PDV-om.

KONTAKTIRAJTE
NAS